Συγκρότηση Συνεργείων

Ο τομέας κατασκευών και συντήρησης της εταιρείας συγκροτείται και απασχολεί διάφορα συνεργεία, αποτελούμενα από έμπειρους και ικανούς τεχνίτες και βοηθούς. Τα μέλη των συνεργείων αυτών είναι υπάλληλοι της εταιρείας και έχουν άμεση και μακροχρόνια συνεργασία με την εταιρεία.

Συνεργεία Υδραυλικών

Απασχολούνται δύο συνεργεία (συνολικό προσωπικό: 10). Καλύπτουν όλο το φάσμα των μηχανολογικών κατασκευών (εγκαταστάσεις κτιριακές, βιομηχανικές) .

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Η εταιρεία έχει εξοπλιστεί με σύγχρονα μηχανήματα, με αποτέλεσμα στην εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει χρησιμοποιεί ιδιόκτητο τεχνικό εξοπλισμό τον οποίο φροντίζει να ανανεώνει και να εκσυγχρονίζει, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην κατασκεή των έργων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.