Η εταιρεία μας έχει συνεργαστεί με εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς, διατηρώντας το επίπεδο των υπηρεσιών υψηλά, λειτουργόντας με ευελιξία και παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις.

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
1.   CIS ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Ε.Η. ΚΩΣ
2.    CIS ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙ
 3.    ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
4.    Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ CHIPITA ΛΑΜΙΑ
5.    ΑΤΕ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ
6.    Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
7.    Κ. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ O.M.P. EUROPE S.A. ΘΗΒΑ
8.    LEADAIR A.E. ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
9.    ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΦΑΛΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΔΑΠ
10.  4S CONSTRUCTION ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ
11.  Γ.Ν. ΤΣΕΡΓΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΜΙΑ
12.  Β. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΠΟΛΥΕΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
13.  ΕΛΞΙΣ ΑΕΒΕΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
14.  ΓΚΙΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
15.  Γ. Ν. ΤΣΕΡΓΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ