Η εταιρεία Ι.Δ. ΦΑΣΟΥΛΑ Ο.Ε. έχει εξειδίκευση σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει:

 • Δίκτυα οξυγόνου
 • Δίκτυα ατμού και ατμού αποχέτευσης
 • Δίκτυα πεπιεσμένου αέρα
 • Δίκτυα πυρόσβεσης
 • Δίκτυα υγραερίου
 • Δίκτυα ύδρευσης
 • Δίκτυα κενού αέρος
 • Δίκτυα ψυγμένου νερού
 • Δίκτυα INOX
 • Δίκτυα μεταφοράς λαδιών
 • Δίκτυα μαζούτ
 • Δίκτυα Diesel
 • Δίκτυα θαλασσινού νερού
 • Δίκτυα απιονισμένου ύδατος
 • Λεβητοστάσια ατμού
 • Διαχωριστές αγωγού πετρελαίου
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού (θέρμανσης – ψύξης)
 • Εγκαταστάσεις αερισμού
 • Δίκτυο κυροζίνης